Η γνωστική συμπεριφορική προσέγγιση αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες και αποτελεσματικές θεραπευτικές προσεγγίσεις. Το συγκεκριμένο μοντέλο υποστηρίζει πως τα προβλήματα ξεκινούν από τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο νοηματοδοτεί μια κατάσταση δηλαδή το τι σημαίνει για τον ίδιο. Η νοηματοδότηση αυτή επιδρά στο συναίσθημα και αντίστοιχα επηρεάζει τη συμπεριφορά. Το γνωστικό συμπεριφορικό μοντέλο βοηθάει στο να αποκωδικοποιηθούν αυτές οι νοηματοδοτήσεις, να αναλυθούν και όπου χρειάζεται να τροποποιηθούν με άλλες πιο λειτουργικές.

Η ΓΣΘ είναι «εστιασµένη στο παρόν». Αυτό σηµαίνει ότι δουλεύει µε σκέψεις, συναισθήµατα & συμπεριφορές στο εδώ-και-τώρα. Η ΓΣΘ έχει σαν στόχο να βοηθήσει στο να εντοπιστεί και να διερευνηθεί για το τι κρατά κάποιον «καθηλωµένο» και να φέρει αλλαγές στον τρόπο που σκέφτεται κανείς αλλά και στη συμπεριφορά έτσι ώστε να βελτιώσει αυτό που νιώθει. Είναι µια συνεργατική θεραπεία και χρειάζεται την ενεργητική συµµετοχή και του πελάτη ώστε να είναι αποτελεσματική.

  • ΤΙ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΝΙΩΘΩ ΑΓΧΟΣ /ΦΟΒΟ Κ.Α.
  • ΠΩΣ ΜΕ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΟΥ
  • ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ
  • ΠΩΣ ΜΕ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΝΙΩΘΩ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΣΚΕΨΗ