Ατομική Ψυχοθεραπεία

Η ατομική ψυχοθεραπεία αφορά τη θεραπευτική διαδικασία ενας- προς -έναν μέχρι να επιλυθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί σε συνεργασία με το θεραπευτή. Η συχνότητα συνήθως είναι εβδομαδιαία με διάρκεια τα 50 λεπτά. Η διάρκεια της ψυχοθεραπείας διαφέρει από άτομο σε άτομο και καθορίζεται από τις θετικές αλλαγές που έρχονται στη ζωή του θεραπευόμενου. Τότε η συχνότητα μπορεί να μειωθεί στις δύο φορές το μήνα.

Η 1η συνάντηση είναι διερευνητική χωρίς κανένα καθορισμένο πλάνο. Ο θεραπευτής βοηθάει ώστε να αναπτυχθεί ένας διάλογος σχετικά με το ζήτημα του πελάτη και να αποκτήσει μια εικόνα.