1. Ομάδα Γονέων

Στην ομάδα γονέων συζητιούνται θέματα που αφορούν την ανατροφή των παιδιών ηλικίας από τη γέννηση έως και τα 12 έτη. Η ομάδα αποτελείτε από 10 άτομα maximum και οι συναντήσεις έχουν διάρκεια 2 ώρες σε 10 συναντήσεις

H γονεϊκή προσέγγιση που χρησιμοποιείτε έρχεται από μια ποικιλία προσεγγίσεων με βασικό πυρήνα τις αρχές του Attachment Parenting ή Θεωρία της πρόσδεσης
(Επίσημος συνεργάτης στο δίκτυο συνεργατών της Attachment Parenting Hellas).

Συνηθισμένα θέματα προς συζήτηση αποτελούν τα εξής:

• Ασφαλής δεσμός, αποδοχή & σύνδεση
• Ρεαλιστικές προσδοκίες
• Σύνδεση μεταξύ εγκεφάλου και συμπεριφοράς
• Υγιή όρια χωρίς απειλές
• Ο ρόλος της αυτονομίας κ.α

2. Ομάδα Αυτογνωσίας

Η ομάδα αυτογνωσίας έχει σαν στόχο τη βαθύτερη διερεύνηση των θεμάτων που απασχολούν τα μέλη. Υπάρχει αλληλεπίδραση και αμοιβαία ανατροφοδότηση που συχνά είναι μια πολύ βοηθητική διεργασία. 

Η ομάδα βασίζεται συχνά σε βιωματικές ασκήσεις με στόχο τη περαιτέρω διερεύνηση, αυτογνωσία & ενεργοποίηση των μελών της ομάδας.

 Η διάρκεια είναι 2 ώρες σε 10 συναντήσεις.