Κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας ο θεραπευτής συνεργάζεται με το θεραπεύομενο ώστε να τον βοηθήσει να εντοπίσει και να καταλάβει τους λόγους που μπορεί να τον κάνουν να βιώνει δυσάρεστα συναισθήματα.

Η ψυχοθεραπεία είναι μια συνεργατική διεργασία που βασίζεται στη θεραπευτική σχέση έτσι όπως χτίζεται και δυναμώνει ανάμεσα στα δύο πρόσωπα. Δουλεύονται οι σκέψεις , τα συναισθήματα και η συμπεριφορά του ατόμου ώστε να επιτευχθεί η θεραπευτική αλλαγή.

Ο θεραπευτής βοηθάει ώστε ο θεραπευόμενος να αποκτήσει νέες δεξιότητες εκεί που χρειάζεται, να αλλάξει τον τρόπο που νοηματοδοτεί καταστάσεις, να υιοθετήσει νέες στρατηγικές αντιμετώπισης και να μάθει να διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά καταστάσεις που τον δυσκολεύουν.