Ψυχοθεραπευτικές Ομάδες - εικόνα

Η ομαδική ψυχοθεραπεία έχει τους ίδιους στόχους με την ατομική ψυχοθεραπεία. Τα μέλη που αποτελούν την ομάδα είναι συνήθως άτομα που θέλουν να πραγματευτούν παρόμοια ζητήματα.

Στην ομάδα ο συντονιστής βοηθάει στην ανάπτυξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος όπου το κάθε μέλος ενισχύεται να τοποθετήσει τους προβληματισμούς του. Τα μέλη ενθαρρύνονται να παρέχουν αμοιβαία ανατροφοδότηση, να πάρουν μέρος σε βιωματικές ασκήσεις και να έρθουν σε επαφή με τα βαθύτερα συναισθήματα και σκέψεις τους.

Μέσα από την ομάδα, ανάλογα με τους στόχους που ορίζονται στις πρώτες συναντήσεις , τα μέλη μαθαίνουν να εντοπίζουν τα ζητήματα τους, εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας καθώς και να εκτονώνουν τα συναισθήματα τους.

Ως τελικό αποτέλεσμα ενισχύονται η αυτοεκτίμηση του ατόμου, η καλύτερη αντιμετώπιση των ζητημάτων και η έκφραση των συναισθημάτων του.

Οι ομάδες που προσφέρονται είναι :

Οι ομάδες χαρακτηρίζονται από σεβασμό, αποδοχή, εχεμύθεια.