Θεραπεία Ζεύγους - εικόνα Η ψυχοθεραπεία ζεύγους προσφέρεται μέσα από το μοντέλο της Γνωστικής Συμπεριφορικής Θεραπείας. Ο στόχος είναι η κατανόηση των ζητημάτων που απασχολούν το ζευγάρι και η εκμάθηση νέων τρόπων διαχείρισης και επικοινωνίας.

Τα ζητήματα που συχνά αναδύονται είναι:

  • δυσκολίες στην επικοινωνία του ζευγαριού
  • απομάκρυνση
  • διαπραγμάτευση ρόλων μέσα στη σχέση κ.α.

Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει η ανάγκη να συνδυαστεί και με ατομική ψυχοθεραπεία του ενός ή και των δύο μελών της σχέσης.