ψυχίατρος ή ψυχολόγος- εικόνα

Οι βασικές σπουδές του ψυχιάτρου είναι στην ιατρική επιστήμη και σαν ειδικότητα την ψυχιατρική. Έχει το δικαίωμα σε αντίθεση με τον ψυχολόγο να ‘γράψει’ φάρμακα στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο σύμφωνα με τη ψυχιατρική αξιολόγηση.Εφόσον το χρειάζεται ο πελάτης, ο ψυχολόγος θα τον παραπέμψει  στον ψυχίατρο για φαρμακοθεραπεία αποκλειστικά ή παράλληλα με τη ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Ο ψυχολόγος έχει ειδικευθεί στο να περιλαμβάνει στη παρέμβαση του ολιστικά το άτομο. Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει τόσο τη βιολογική λειτουργία του εγκεφάλου , τη συναισθηματική, γνωστική, συμπεριφορική, κοινωνική φάση του ατόμου.

Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις του ψυχοθεραπευτή ποικίλλουν ανάλογα με την εκπαίδευση του καθώς και τις ανάγκες του πελάτη. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί πως ο ψυχολόγος δεν αντικαθιστά έναν φίλο καθώς η ψυχοθεραπευτική διαδικασία αποτελεί απάντηση στο ψυχολογικό αίτημα του πελάτη.

Ο ψυχολόγος μέσα από την εκπαίδευση του μπορεί να προσφέρει ένα ‘ασφαλές’ μέρος, στο οποίο το άτομο καλείτε να κατανοήσει καλύτερα τις εμπειρίες και τον εαυτό του, αλλά και να δοκιμάσει εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης που να του ταιριάζουν, με στόχο την επίλυση των ζητημάτων του.