Προσωποκεντρική Προσέγγιση - εικόνα

Σύμφωνα με τον C. Rogers η προσωποκεντρική προσέγγιση είναι ένα ψυχοθεραπευτικό μοντέλο που βασίζεται σε έξι αναγκαίες και επαρκείς συνθήκες για να επιτευχθεί η θεραπευτική αλλαγή.

Αυτές είναι οι εξής:

  1. Δύο πρόσωπα βρίσκονται σε ψυχολογική επαφή.
  2. Το πρώτο πρόσωπο, που θα ονομάσουμε πελάτη, βρίσκεται σε μια κατάσταση ασυμφωνίας, είναι ευάλωτος ή ανήσυχος.
  3. Το δεύτερο πρόσωπο, που θα ονομάσουμε σύμβουλο, είναι αυθεντικός στη σχέση.
  4. Ο σύμβουλος βιώνει άνευ όρων θετική αποδοχή προς τον πελάτη.
  5. Ο σύμβουλος έχει ενσυναισθητική κατανόηση του εσωτερικού πλαισίου αναφοράς του πελάτη.
  6. Ο πελάτης αντιλαμβάνεται, σε κάποιο βαθμό, την άνευ όρων αποδοχή και την ενσυναισθητική κατανόηση του συμβούλου προς το πρόσωπό του.

Καθώς η εκπαίδευση μου περιλαμβάνει τη προσωποκεντρική αλλά και τη γνωστική συμπεριφορική προσέγγιση, ανάλογα με τις ανάγκες του θεραπευόμενου χρησιμοποιώ και τα θεραπευτικά ‘εργαλεία’ που θα καλύψουν κατάλληλα το ψυχολογικό αίτημα που πραγματεύεται ο ίδιος.