Τι είναι η Γνωστική - Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία; - εικόναΗ Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία αποτελεί μια κατευθυντική προσέγγιση που στόχο έχει να επιλύσει τις γνωστικές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσλειτουργίες του ατόμου.

Ονομάζεται γνωστική γιατί βοηθά το άτομο να διερευνήσει τις βαθύτερες σκέψεις και πεποιθήσεις του για τον ίδιο και για το κόσμο αλλά και να κατανοήσει καλύτερα πώς αυτές οι σκέψεις επιδρούν στα συναισθήματα και τη συμπεριφορά του (συμπεριφορική). Μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία το μοντέλο αυτό βοηθά το θεραπευόμενο να εντοπίσει αλλά και να τροποποιήσει τις σκέψεις και τις συμπεριφορές που έχουν αρνητική επιρροή στη ζωή του.

Συνδυάζει θεωρίες και τεχνικές τόσο από τη γνωστική θεωρία όσο και από τη μελέτη της συμπεριφοράς. Τα σημερινά δεδομένα δείχνουν πως η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει υψυλή αποτελεσματικότητα σε μια ποικιλία διαταραχών όπως: Διαταραχές Διάθεσης, Αγχώδης Διαταραχές, Διαταραχές Πρόσληψης τροφής, Διαταραχές Προσωπικότητας κ.α.