Πότε είναι χρήσιμη η ψυχοθεραπεία; - εικόνα

Όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη ζωή τους. Συγκεκριμένα κάθε φάση της ζωής χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες απαιτήσεις. Κάθε άνθρωπος βιώνει με διαφορετικό τρόπο αυτές τις δυσκολίες. Οι δυσκολίες που βιώνει κανείς μπορεί να φαντάζουν αδιαπέραστες και κάποιος άλλος να έχει τις ικανότητες να τις αντιμετωπίσει.

Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ο καθένας να είναι σε επαφή με τις επιθυμίες του και να βασισμένος πάνω στις δικές του δυνάμεις να πορεύεται προς τη κατεύθυνση που ο ίδιος έχει ορίσει.

Η ψυχοθεραπεία από ψυχολόγο ειδικά εκπαιδευμένο, μπορεί να φανεί χρήσιμη σε περιπτώσεις που το άτομο νιώθει μη ικανό να χειριστεί τις προσωπικές του δυσκολίες. Τέτοιες δυσκολίες μπορεί να είναι κάποιες από τις ακόλουθες :

 • Κατάθλιψη
 • Άγχος
 • Φοβίες
 • Επίμονες ενοχλητικές σκέψεις
 • Διαπροσωπικές δυσκολίες
 • Σεξουαλικά προβλήματα
 • Πένθος
 • Χαμηλή Αυτοπεποίθηση
 • Δυσκολίες επικοινωνίας
 • Δυσκολίες στη σύναψη ικανοποιητικής σχέσης
 • Χαμηλές κοινωνικές δεξιότητες

Καθώς οι δυσκολίες είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι πολλά από τα παραπάνω εμφανίζονται παροδικά στη ζωή των ανθρώπων. Η επιμονή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς και η δυσφορία που νιώθει κανείς ως αποτέλεσμα των συμπτωμάτων, μπορεί να βοηθήσουν στο να κινητοποιηθεί κανείς και να ζητήσει τη βοήθεια από ειδικευμένο ψυχολόγο ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του.