Η ομάδα αυτογνωσίας είναι μια βαθιά, ανθρώπινη εμπειρία για κάθε άτομο που θέλει ναγνωρίσει καλυτέρα τον εαυτό του, να επεξεργαστεί συναισθήματα και σκέψεις αλλά και να αλληλεπιδράσει με άλλα άτομο που κουβαλάνε τους ίδιους προβληματισμούς.

Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από:

  • την προσωπική, & ενεργητική  συμμετοχή στην ομάδα,
  • την ανάπτυξη της ικανότητάς του ατόμου να παρατηρεί τον εαυτό του και τους άλλους
  • μέσα από την αλληλεπιδράση με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδα