Η ατομική ψυχοθεραπεία ευνοεί τη προσωπική εξέλιξη του ατόμου, τη βαθύτερη επίγνωση των σκέψεων και συναισθημάτων του, των διαπροσωπικών σχέσεων του με τους σημαντικούς άλλους.

Η ψυχοθεραπεία προσφέρει ένα ασφαλές έδαφος ούτως ώστε ο θεραπευόμενος να τοποθετήσει τα ζητήματα του και μέσα από τη διαδικασία αυτή να ενισχυθεί στο να επιλέξει έναν διαφορετικό τρόπο στο να τα διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά.

   Κάποια από τα θέματα επεξεργασίας στην ατομική ψυχοθεραπεία :

  • Δυσκολίες στις Διαπροσωπικές σχέσεις
  • Διαταραχή Πανικού
  • Κατάθλιψη
  • Ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με τον ύπνο, τη σίτιση, τη σεξουαλικότητα
  • Χαμηλή αυτοπεποίθηση/κοινωνικές δεξιότητες
  • Άγχος
  • Φοβίες

Οι συνεδρίες διάρκειας 60 λεπτών γίνονται συνήθως σε εβδομαδιαία βάση.