Στη συγκεκριμένη σελίδα ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει σε διάφορα άρθρα που στόχο έχουν τη καλύτερη ενημέρωση του ατόμου σχετικά με τις υπηρεσίες του ψυχολόγου. Η σελίδα θα ανανεώνεται τακτικά.Εφόσον υπάρχει κάποιο ερώτημα σχετικά με τις υπηρεσίες και στο οποίο δεν                   έχετε ενημερωθεί, μπορείτε να στείλετε μήνυμα με το ερώτημα σας στη σελίδα επικοινωνίας.